Nieuws

Nieuw lesmateriaal over duurzame fokkerij voor Mbo-groen

In de nieuwe module Duurzame fokkerij komen duurzaamheid, dierenwelzijn en belangrijke ethische vragen en dilemma’s aan de orde. De module is onderdeel van KennisKiem; een serie nieuwe leermiddelen voor Mbo-groen, ontwikkeld in het kader van de herziene kwalificatiestructuur.

Duurzame fokkerij

De fokkerij van dieren roept steeds vaker vragen en discussies op in de samenleving. Kunnen we zonder meer alles doen met dieren en hoe kunnen we voldoende rekening houden met de belangen en het welzijn ervan? De samenleving vraagt aan fokkers om te komen tot een duurzame fokkerij. Dit betekent een fokkerij waarin op een verantwoorde manier een afweging gemaakt wordt tussen de belangen van de mens én het belang van het dier. In een duurzame fokkerij hebben niet alleen fokkers een belangrijke rol en verantwoordelijkheid, maar ook kopers en overheid.

Lesmateriaal duurzame fokkerij Mbo

In de onderwijsmodule Duurzame fokkerij wordt ingegaan op situaties in de fokkerij van gezelschapsdieren waarbij diergezondheid en dierenwelzijn onder druk staan, keuzes die hierin gemaakt kunnen worden, en hoe verschillende partijen hierin hun eigen verantwoordelijkheid hebben. De nadruk ligt op honden en katten, maar andere gezelschapdieren komen ook aan de orde en er worden ook voorbeelden uit de fokkerij van productiedieren gebruikt. Bewustwording speelt een belangrijke rol. Duurzaamheid, dierenwelzijn en belangrijke ethische vragen en dilemma’s komen aan de orde. Het derde hoofdstuk zoomt in op de bijdrage van fokkers, overheid, kopers en dierenartsen aan een duurzame fokkerij. In het laatste hoofdstuk staat het opstellen van een fokplan in een duurzame fokkerij centraal.

De module is geschikt voor Mbo niveau 4. De module is in samenwerking met Wageningen UR Livestock Research ontwikkeld, met een bijdrage vanuit BOGO (kennisverspreiding vanuit beleidsondersteunend onderzoek (BO) richting groen onderwijs (GO)).

KennisKiem

De module is onderdeel van KennisKiem; een serie nieuwe leermiddelen van het Ontwikkelcentrum die voor het Mbo-groen wordt ontwikkeld in het kader van de herziene kwalificatiestructuur. De module Duurzame fokkerij sluit aan bij het kwalificatiedossier Dierverzorging, thema Voortplanting. Verder is er aansluiting bij de kerntaken in het profieldeel die betrekking hebben op het begeleiden van het voortplantingsproces en het opstellen van een fokplan. De pdf van de module is hier te downloaden. Een gedrukt exemplaar van de module is te bestellen via de webshop van het Ontwikkelcentrum. Online vind je op een speciale startpagina extra digitale bronnen en hulpmiddelen die bij deze uitgave horen.

(Bron foto: Shutterstock)