Nieuws

Nieuw MBO lesmateriaal over ontwikkelingen in huisvesting melkvee

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Huisvesting van dieren, Melkvee
  • Interessant voor
    Melkveehouder
Bekijk de bronnen
Voor het MBO onderwijs is nieuw lesmateriaal gemaakt over ontwikkelingen in stallen voor melkvee. Inzichten zijn uitgewerkt rond de thema’s: innovaties, welzijn en milieu. Laat je inspireren door een veelheid aan beeldend materiaal!

Het lesmateriaal, op MBO niveau 3-4, is gemaakt door het Expert Ontwikkelteam Erf en Gebouwen van het CIV Melkveehouderij, in samenwerking met onderzoeker Paul Galama van Wageningen Livestock Research. Het materiaal is te vinden in het edepot (zie 'Publicaties' in dit bericht) en op de online leermaterialen pagina van het CIV Melkveehouderij, onder ‘Erf en Gebouwen’.

Innovaties huisvesting

Er worden verschillende ontwerpen van vrijloopstallen behandeld en het lesmateriaal geeft antwoord op de vraag hoe duurzaam een vrijloopstal is. Met 2D en 3D beelden is de impact van schaalgrootte en staltype op het erf aanzicht zichtbaar gemaakt. Daarnaast zijn innovatieve ontwerpen te vinden van familiekuddes, onder andere om antwoord te geven op de actuele discussie rond het langer houden van het kalf bij de moeder. En er wordt een overzicht gegeven van nieuwe emissiearme vloeren en van innovatieve daken.

Welzijn melkvee

Dierenwelzijn kun je meten aan het dier, hiervoor reikt het materiaal hulpmiddelen aan. De omgeving van de koe geeft ook een indicatie hoe diervriendelijk een stal is. Criteria uit de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) zijn op een rij gezet.

Ammoniakemissie

De volgende thema’s worden toegelicht: ammoniakproblematiek, meten ammoniakemissie in de stal, en oplossingsrichtingen om emissie te verminderen. Daarbij zijn de achterliggende processen uitgelegd. Bezoek ook eens de meetstal op Dairy Campus waar verschillende vloersystemen en mestbewerkingstechnieken worden getest.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Een impressie van de milieustal op Dairy Campus

Bron: Wageningen Livestock Research

Het lesmateriaal is ontwikkeld binnen het project ‘Ondersteuning CIV Melkveehouderij – 2018’ onder verantwoordelijkheid van Wageningen Livestock Research. De productie ervan is mede mogelijk gemaakt door de financiering van het project vanuit de WURKS-regeling. De ontsluiting en borging van kennisbronnen is mede mogelijk gemaakt door Groen Kennisnet.

(Bron foto: Vrijloopstal_Paul Galama)

Publicaties

(3)