Nieuws

Nieuw onderwijsmateriaal over welzijn en training paarden gelanceerd

Twee fonkelnieuwe inspiratieboeken zijn op 19 mei 2011 in Wageningen gepresenteerd aan een brede groep vertegenwoordigers van het hippisch onderwijs in Nederland. De boeken werden enthousiast ontvangen door de ruim 70 aanwezigen.

Welzijn en training paarden

De boeken ‘Welzijn van paarden’ en ‘Welzijn en Training van Paarden’ hebben als doel om de actuele en belangrijke thema’s ‘welzijn’ en ‘training’ te verbinden met de bestaande hippische onderwijsprogramma’s. "De beide boeken zijn bedoeld als handleiding maar moeten vooral ook docenten inspireren" aldus Annet Geerling die namens het ontwikkelteam de presentatie van beide boeken voor haar rekening nam. De kern, in beide boeken, is een uitgebreide serie van praktijkgerichte opdrachten. Bij de ontwikkeling van de opdrachten is aangesloten bij de onderwijsstructuur van zowel het MBO als het HBO.

Beroepssituaties

Bij de opdrachten in beide inspiratieboeken krijgen studenten een beroepssituatie voorgeschoteld en worden ze in een rol geplaatst. Voorbeelden van rollen zijn stagiaire op een sportstal, eigenaar van een springstal, dierenartsassistent, inspecteur landelijke inspectiedienst, medewerker op een hengstenhouderij, enzovoort. Vanuit iedere beroepsrol worden vervolgens een of meerdere welzijns- of trainingsaspecten aangesneden; spenen van veulens, het werken met jonge paarden,enzovoort. Bij iedere opdracht is steeds het gewenste eindniveau beschreven en is een overzicht toegevoegd van bronnen en onderwijsmateriaal dat kan worden geraadpleegd.

Kigo-projecten

De inspiratieboeken zijn een onderdeel van de eindproducten die zijn voortgekomen uit de Kigo-projecten 'Welzijn en Training' en 'Waarborgen PaardenWelzijn'. Ze kwamen tot stand door middel van een nauwe samenwerking tussen verschillende onderzoek- en onderwijsinstellingen: Wageningen UR Livestock Research, Van Hall Larenstein, NHB Deurne en STOAS en zijn daarbij ondersteund door het lectoraat Welzijn van Dieren.

De boeken ‘Welzijn en Training van Paarden’ en ‘Welzijn van Paarden’ zijn door iedereen die betrokken is bij het groene onderwijs gratis te bestellen bij VHL Wageningen en zijn als pdf te downloaden via dit bericht.


(Bron foto: Inspiratieboek Welzijn en Training van paarden)