Nieuws

Nieuw overzicht dier en welzijn tijdens transport

De European Food Safety Authority (EFSA) heeft een wetenschappelijk rapport gepubliceerd met daarin een overzicht van recente wetenschappelijke inzichten over de invloed van transport op dierenwelzijn.

In het rapport worden de diergroepen rundvee, pluimvee, varkens, schapen, geiten, paarden en konijnen behandeld. Het rapport vormt de basis voor een overzicht wat de Europese commissie dit jaar aan het Europarlement wil presenteren over het effect van de EU transportrichtlijn uit 2005.

Bijeenkomst belangengroepen diertransport

In oktober 2010 organiseerde de EFSA een bijeenkomst met belangengroepen om een overzicht te krijgen van ervaringen met en wetenschappelijke inzichten over diertransport. Onder meer de dierenbeschermingsorganisaties CIWF, Animals’ Angels, Eurogroup for Animals, en WorldHorseWelfare kregen daar de gelegenheid hun bevindingen en opinies te presenteren.

Inhoud rapport

Het rapport geeft per diersoort een overzicht van de welzijnsrisicofactoren tijdens alle fasen van het diertransport. Verder zijn er in het rapport richtlijnen voor inspecteurs en dierenartsen te vinden met indicatoren om welzijn en de gezondheid vast te stellen. Deze richtlijnen kunnen de basis zijn voor de beslissing een dier ongeschikt voor transport te verklaren. Het rapport bevat ook aanbevelingen voor verder onderzoek zoals naar gewenste temperaturen bij het transport van konijnen en pluimvee, gewenste ruimte voor konijnen, varkens en eendagskuikens en maximale transportduur voor ongespeende veulens, kalveren en biggen.(Bron foto: Wageningen UR)