Nieuws

Nieuwe aanbevelingen gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

De Dierenbescherming heeft nieuwe aanbevelingen voor gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld. Fractievoorzitters van de nieuw gekozen gemeenteraden krijgen de aanbevelingen toegestuurd door de lokale afdelingen van de Dierenbescherming.

Dierenwelzijn in de gemeente

Veel besluiten en handelingen van de gemeente hebben invloed op het dierenwelzijn. Ook vragen veel dierenwelzijnsproblemen juist om een lokale aanpak. De Dierenbescherming vindt het belangrijk dat gemeenten een structureel dierenwelzijnsbeleid voeren. Op basis hiervan kan problematiek met betrekking tot de jacht, wilde dieren in bezoekende circussen, zwerfdieren en al of niet loslopende honden worden aangepakt. Eerdere aanbevelingen verschenen in 2008 maar inmiddels is wet- en regelgeving aangepast en is er nieuwe regelgeving bijgekomen. Daarom is er een nieuwe publicatie met aanbevelingen gekomen.

Van hondenuitlaatgebieden tot vleermuizenbescherming

De publicatie start met een overzicht van relevante wet en regelgeving zoals de Wet dieren en Flora- en faunawet. Gemeenten geven voor allerlei zaken vergunningen af. Een aantal van deze vergunningen kan belangrijk zijn voor het dierenbeleid. Bijvoorbeeld in relatie tot de vestiging en uitbreiding van veehouderijbedrijven, schuilstallen en evenementen met dieren. Verder behandelt het document van de Dierenbescherming een breed scala aan onderwerpen zoals zwerfdierenbeleid en de gemeentelijk zorgplicht, hondenbeleid, evenementen met dieren zoals circussen, levende kerststallen, schuilstallen, jacht, beheer en schadebestrijding, vergunningverlening voor veehouderijbedrijven, het gebruik van proefdiervrije producten bij gemeentelijke diensten etcetera.

Aanbevelingen

De nota eindigt met een overzicht van de 40 aanbevelingen in het rapport. Deze beginnen met de aanbevelingen dat diervriendelijk gemeentelijk beleid moet worden vastgelegd in een nota dierenwelzijn en dat er een wethouder moet zijn belast met dierenwelzijn. Een groot aantal gemeenten kent inmiddels een dergelijke portefeuillehouder. De andere aanbevelingen hebben betrekking op wat een gemeente concreet kan doen op allerlei terreinen waar het dierenwelzijn mogelijk in het geding is. De Dierenbescherming geeft aan graag te adviseren bij de opzet en uitvoering van gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid.


(Bron foto: Dierenbescherming)