Menu
Nieuws

Nieuwe beoordelingsmethode huis- en hobbydieren ter inzage

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beoogt invulling te geven aan een lijst met diersoorten die door eenieder in of om het huis gehouden mogen worden (‘de Positieflijst’). Wetenschappers hebben een nieuwe methode ontwikkeld om objectief te kunnen toetsen of een zoogdier geschikt is als huis- of hobbydier.

false

(1)