Nieuws

Nieuwe kennis over beweiding voor docenten

Op initiatief van het lectoraat Beweiding van Aeres Hogeschool kwamen buitenlandse experts naar Nederland met nieuwe kennis over beweiding. Joel Salatin gaf zijn visie over koolstof en kringlopen en Bertie Troy gaf een inleiding over bedrijfsoptimalisering.

Op 26 september gaf Joel Salatin – die door Times Magazine wel omschreven is als de meest innovatieve boer ter wereld – in Dronten een lezing over zijn visie op koolstof, kringlopen en landbouw, met als titel ‘Grazing for carbon’. Zijn visie op koolstof, beweiding, kringlopen en landbouw is anders dan anders. Tijdens die lezing legde hij uit wat de rol van koolstof is in het systeem. Van deze lezing is een filmopname gemaakt.

Bedrijfsoptimalisering

Twee maanden later, op 28 november, kwam beweidingsexpert Berty Troy van Grasstec uit Ierland naar Nederland om een werksessie te verzorgen voor veehouderijdocenten. Troy is de specialist waar het gaat om het optimaliseren van de bedrijfsinrichting om effectiever te beweiden.

Tijdens zijn inleiding ging hij in op de optimale manier van indelen van percelen voor beweiding op een praktijklocatie. Met een mix van theorie en praktijk over verbetering van indeling van kavels zijn docenten uitgerust om direct met het materiaal aan de slag te gaan. Van de lezing van Troy zijn presentaties beschikbaar.

De activiteiten zijn georganiseerd door het lectoraat Beweiding van Aeres Hogeschool en zijn mede mogelijk gemaakt door het Onderwijs Vernieuwings Programma (OVP).

(Bron foto: Shutterstock)