Nieuws

Nieuwe leermiddelen en tools duurzame fokkerij

Rondom het onderwerp fokkerij en genetica zijn de laatste tijd diverse leermiddelen en tools ontwikkeld of deze zijn in ontwikkeling. Ze dragen bij aan een verantwoorde fokkerij van (landbouw)huisdieren met als doel het verminderen van gezondheids- en welzijnsproblemen.

Inteelt scanner voor rashonden

Met de kennis die in het boek 'Het fokken van rashonden: omgaan met inteelt en verwantschap' beschreven wordt, kunnen maatregelen getroffen worden die nodig zijn om een hondenras verantwoord in stand te houden met een fokdoel dat resulteert in gezonde honden die oud kunnen worden. Naast de theorie worden samenvattingen gegeven van recent gepubliceerde wetenschappelijke artikelen over het fokken van honden. Het boek gaat vooral in op de effecten van verwantschap en inteelt en het verminderen van de kans op erfelijke aandoeningen.

Op basis van dit boek is er nu ook een simulatieprogramma (inteelt-scanner) beschikbaar waarmee de verwantschap berekend kan worden met alle andere honden in het ras. Fokkers kunnen hun gewenste vader- en moederdier invoeren en krijgen dan advies in de vorm van een groen, geel, oranje en rood stoplicht. Bij rood en oranje neemt de inteelt in de populatie veel toe, bij geel en groen veel minder. Dit helpt de fokkers om de genetische defecten bij de rashonden op langere termijn te verminderen. De methodiek, ontwikkeld door Wageningen UR Livestock Research en het Centrum Genetische Bronnen Nederland (CGN) wordt al bij een handvol hondenrassen toepast, waaronder de Golden Retriever.

Leerboek fokkerij en genetica voor het Hbo

Onlangs verscheen ook het Leerboek Fokkerij en Genetica. Het leerboek is online beschikbaar en is bestemd voor het hoger agrarisch onderwijs, maar bevat ook veel informatie die voor fokkers interessant is. Het is een veelomvattend naslagwerk waarin belangrijke aspecten van fokkerij - zoals genetische modellen, diversiteit, vererving, inteelt, kruisingen, selectie, fokwaardes - op een overzichtelijke wijze worden behandeld. Het leerboek is ontwikkeld en beschikbaar gesteld door het Animal Breeding and Genomics Centre (ABGC) van Wageningen UR.

Lesmateriaal duurzame fokkerij Mbo

Als onderdeel van het herziene kwalificatiestructuur in het mbo wordt momenteel ook gewerkt aan nieuw lesmateriaal over fokkerij. Zo komt er een module Duurzame fokkerij als onderdeel van het kwalificatiedossier Dierverzorging, thema Voortplanting. Met de module wordt ingegaan op situaties in de fokkerij van gezelschapsdieren waarbij diergezondheid en dierenwelzijn onder druk staan, keuzes die hierin gemaakt kunnen worden, en hoe verschillende partijen hierin hun eigen verantwoordelijkheid hebben. De nadruk ligt op honden en katten, maar andere gezelschapdieren komen ook aan de orde en er worden ook voorbeelden uit de fokkerij van productiedieren gebruikt. Het materiaal wordt onderdeel van KennisKiem; een serie nieuwe leermiddelen van het Ontwikkelcentrum. De module wordt in samenwerking met Wageningen UR Livestock Research ontwikkeld, met een bijdrage vanuit BOGO (kennisverspreiding vanuit beleidsondersteunend onderzoek (BO) richting groen onderwijs (GO)).


(Bron foto: Wikimedia)