Nieuws

Nieuwe methode om paling welzijnsvriendelijk te verdoven

De eerste installatie voor het welzijnsvriendelijk verdoven van paling voor de slacht is in bedrijf genomen. De nieuwe methode maakt gebruik van een elektrische stroom, waarvan vaststaat dat de dieren onmiddellijk het bewustzijn verliezen.

Pijn bij vissen

Onderzoekers beschikken de afgelopen tien jaar steeds meer over onderzoeksresultaten die erop duiden dat vissen pijn kunnen ervaren. Elektrisch verdoven van paling betekent een belangrijke stap voor het welzijnsvriendelijker verwerken van paling. In het nieuwe apparaat wordt de paling binnen één seconde verdoofd door de elektrische stroom. De paling is dan buiten bewustzijn, zoals is gebleken uit hersenfilms (EEG’s), die ook voor medische doeleinden worden ingezet. In de traditionele methode werd paling, die bij bewustzijn was, gedood met zout of een mengsel van ijswater en zout, wat veel stress en pijn betekende voor de vis. De stress treedt niet op door de palingen eerst te verdoven en daarna in bewusteloze staat te doden met zout of ijswater en zout, waarbij ze niet meer bijkomen.

Verdovingsapparaat

De ontwikkeling van de nieuwe methode is gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In het onderzoek hebben de palingrokerijen, Gebroeders Klooster en Rijpelaal, het technisch bedrijf van verdovingsapparatuur SeaSide uit Noorwegen nauw samengewerkt met de twee onderzoeksinstellingen IMARES en Wageningen UR Livestock Research. Het eerste verdovingsapparaat voor paling is in gebruik genomen bij Gebroeders Klooster, een van de grootste palingrokerijen in Nederland, in Enkhuizen. Het bedrijf Rijpelaal plaatst binnenkort het verdovingsapparaat. De jaarlijkse verwerking van paling in Nederland ligt tussen 2500 en 3000 ton.

Ook voor meerval

Eerder is de verdovingsmethode met een elektrische stroom ontwikkeld voor meerval, in samenwerking met het Nederlandse bedrijf Fishion en is bij dat bedrijf in gebruik genomen. Hierbij diende het elektrisch verdoven van kweekzalm in Noorwegen als voorbeeld. Het verdovingsapparaat voor meerval is, net zoals dat voor paling, gebaseerd op EEG-metingen.


(Bron foto: Thinkstck)