Nieuws

Nieuwe ontwerpen voor duurzame varkensstallen

Op dinsdag 6 april neemt minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de brochure Varkansen in ontvangst. Varkansen bevat drie ontwerpen van duurzame varkensstallen 'met een neus voor dier, ondernemer, milieu en burger-consument'.

Duurzame varkensstallen

Minister Verburg heeft naar aanleiding van de Toekomstvisie duurzame veehouderij Wageningen UR opdracht gegeven een aantal ontwerpschetsen te maken voor duurzame varkensstallen. In Varkansen zijn stalsystemen ontworpen voor een duurzame varkenshouderij die goed zijn voor dier, milieu, ondernemer en consument-burger. De ontwerpschetsen zijn geen blauwdruk maar voorbeeldontwerpen die kunnen dienen als inspiratie voor varkenshouders en partijen in de keten. Het traject is vergelijkbaar met de eerder uitgevoerde projecten Houden van hennen (legpluimveehouderij) en Kracht van Koeien (melkveehouderij).

Realisatie in praktijk

Tijdens de presentatie neemt minister Verburg de resultaten van Varkansen in ontvangst en draagt het stokje over aan de convenantpartijen die de integraal duurzame varkensstallen moeten gaan helpen realiseren. Deze convenantpartijen zijn LTO Nederland, Stichting Natuur en Milieu, Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Dierenbescherming, Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), en Rabobank Nederland.


(Bron foto: Varkansen)