Nieuws

Nieuwe richtlijn antibioticagebruik varkens

Binnen het nieuwe antibioticabeleid lukt het onvoldoende om biggen van hersenvliesontsteking of kreupelheid te genezen. Gevolg: sterfte, verminderde groei en hoge kosten voor de boer.

Ruim twee jaar na het invoeren van het beleid om het antibioticagebruik terug te dringen, beginnen bij varkens de grenzen in zicht te komen. Zo is de bestrijding van de bacterie Streptococcus suis nauwelijks mogelijk met de eerste keuze middelen, maar wel met het tweede keuze middel amoxicilline. Volgens de richtlijnen mag dit pas in tweede instantie gebruikt worden.

Resistentie

Probleem is dat behandeling met dit tweede keuze middel vaak te laat komt. "Bij besmetting met Streptococcus suis is het belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen," zegt dierenarts Adriaan van Walderveen van Suvita Varkensartsen in een artikel in Pig Business. "Hoe sneller je ingrijpt, des te beter de big geneest." Behalve onvoldoende klinische werking treedt er ook resistentie op tegen de eerste keuze middelen.

Richtlijnen

De KNMvD heeft voor de bestrijding van hersenvliesontsteking nieuwe richtlijnen opgesteld. Volgens de maatschappij is daarbij gekozen voor een praktische en haalbare aanpak die ondersteund wordt door wetenschappelijk onderzoek. Snelle toediening van tweede keuze middelen mag nu onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten er voldoende preventieve maatregelen zijn genomen en moet er een duidelijke diagnose zijn gesteld.

Voorkomen

Dierenarts Walderveen vindt het jammer dat de nieuwe richtlijn niet voor kreupelheid geldt. Maar hij benadrukt ook dat zeugenhouders er veel aan kunnen doen om de bacterie te voorkomen. Hij vindt dat varkenshouders af moeten van het doel om maximale groei te behalen. "Dat is tegenwoordig niet zaligmakend meer. Boeren moeten […] de gezondheid van biggen als eerste prioriteit stellen"(Bron foto: Online Dierenarts)