Nieuws

Nieuwe richtlijn voor dierenwelzijn in slachthuizen

In Luxemburg hebben de Europese landbouwministers tijdens de Landbouw- en Visserijraad een akkoord bereikt over de bescherming van dieren tijdens het doden. Ze hebben maandag 22 juni een verbeterde EU-richtlijn hiervoor aangenomen, die in 2013 in werking treedt.

Strengere regels slacht

Voor allerlei slachtmethoden komen nieuwe en strengere regels. De doelvoorschriften worden nauwkeuriger beschreven. Dit leidt tot betere garanties voor dierenwelzijn en betere controlemogelijkheden voor de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Ook zijn in de verordening nieuwe bedwelmingsmethoden opgenomen inclusief bijbehorende gebruiksvoorschriften. Zo moeten de slachters regelmatig controleren of verdoofde dieren niet weer bij bewustzijn zijn gekomen.

Geen verbod op electrisch waterbad

Minister Verburg is echter teleurgesteld dat bij haar collega's onvoldoende steun was voor een Europees verbod op het elektrisch waterbad als bedwelmingsmethode. Bij dit bad raken niet alle kippen bewusteloos voor de slacht, zo blijkt uit onderzoek van Animal Sciences Group van Universiteit Wageningen. Europees Commissaris Vassiliou voor Gezondheid en Consumenten is Nederland wel tegemoet gekomen met de toezegging dat er spoedig een evaluatie plaatsvindt van het elektrisch waterbad als bedwelmingsmethode. Ondertussen zullen Nederlandse pluimveeslachterijen overstappen op alternatieve bedwelmingsmethoden. "Hiermee wil Nederland aantonen dat alternatieve bedwelmingsmethoden haalbaar zijn, zowel op het gebied van dierenwelzijn als vanuit economisch oogpunt", aldus Verburg.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)