Menu
Nieuws

Nieuwe stalsystemen dragen bij aan verbetering van dierenwelzijn

Ongerief bij rundvee, varkens, pluimvee, nertsen en paarden in Nederland is geïnventariseerd en vergeleken met een vergelijkbare analyse in 2007. In veel gevallen is er geen verandering, maar zijn er meer items waar het ongerief is verminderd, dan waar het ongerief is toegenomen. Nieuwe houderijsystemen bieden veel mogelijkheden om dierenwelzijn te verbeteren.

false

false

false

false