Nieuws

Nieuwe welzijnsregels voor de vleeskuikenhouderij

Vleeskuikenhouders moeten per 1 februari 2011 gaan voldoen aan nieuwe wetgeving. Dan treedt het Vleeskuikenbesluit 2010 in werking. Vleeskuikenhouders kunnen kiezen tussen drie categorieën van bezettingsdichtheid. Hoe hoger de bezettingsdichtheid, hoe strenger de regels.

Implementatie Europese vleeskuikenrichtlijn

Met de invoering van het Vleeskuikenbesluit 2010 door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wordt de Europese vleeskuikenrichtlijn in Nederland geïmplementeerd. De meeste vleeskuikenhouders in Nederland willen een maximale bezettingsgraad hanteren van 42 kg/m². Dat kan alleen als ze voldoen aan extra welzijnseisen.

Bezettingsdichtheid

De nieuwe regels gelden voor alle vleeskuikenbedrijven, behalve scharrel-, vrije uitloop- en biologische bedrijven. Ze gelden ook niet voor vermeerderingsbedrijven. Alle bedrijven zijn in juni 2010 gevraagd een keuze te maken tussen de 3 niveaus
van bezettingsdichtheid: De drie categorieën zijn: 

  1. de bezettingsdichtheid is niet hoger dan 33 kg/m²;
  2. de bezettingsdichtheid is hoger dan 33 kg/m², maar niet hoger dan 39 kg/m²;
  3. de bezettingsdichtheid is hoger dan 39 kg/m², maar niet hoger dan 42 kg/m².

In het tweede helft van 2010 hebben de meeste bedrijven een eerste bezoek gehad van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). De bezettingsdichtheid wordt berekend op basis van de staloppervlakte die bruikbaar is voor de vleeskuikens en voorzien is van strooisel. Daarom vindt een forfaitaire aftrek plaats voor de ruimte onder de voerbakken. De bezetting wordt beoordeeld per stal.

Uitval

De welzijnseisen gelden voor de dieren die aangevoerd worden na 1 februari. Ze zijn uitgebreider naarmate men kiest voor een hogere bezettingsdichtheid. Bij het hoogste niveau moet de diersterfte op het bedrijf onder een bepaalde norm blijven.

Dat wordt afhankelijk gesteld van de slachtleeftijd (zie informatie op het DR-Loket). De uitval wordt beoordeeld over 7 opeenvolgende koppels, dus ongeveer een jaar. In het slachthuis wordt ook gekeken naar de uitval en naar andere kenmerken van slecht welzijn van de vleeskuikens.

Hakdermatitis en voetzoollaesies

Andere eisen voor deze groep bedrijven richten zich op het voorkomen van pootaandoeningen zoals hakdermatitis en voetzoolleasies. Controles op hakdermatitis vinden plaats in 2011 en 2012 onder toezicht van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). Vanaf 2012 wordt er gecontroleerd op voetzoollaesies. Ook moeten deze bedrijven gebruik maken van een gids van goede praktijken. Een dergelijke gids is binnenkort te vinden op de site www.pve.nl. De welzijnseisen, ondermeer ventilatie, licht en strooisel, die voor alle of een deel van de vleeskuikenbedrijven gelden zijn gepubliceerd op het DR-Loket.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)