Nieuws

Nieuwe Wet op de Dierproeven door Tweede Kamer

Vorige week heeft de Tweede Kamer de wijzigingen in de Wet op de Dierproeven goedgekeurd. De wijzigingen waren noodzakelijk om de wetgeving aan te passen op de in 2010 ingevoerde Europese Richtlijn.

Aanpassing Richtlijn

In 2010 werd een nieuwe Europese Richtlijn met regels voor dierproeven van kracht. De verscherpte regelgeving is bedoeld om proefdieren meer bescherming te bieden en, door meer aandacht voor alternatieven, het proefdiergebruik in de EU te verminderen. De Nederlandse wetgeving had eind 2012 aangepast moeten zijn maar de aanpassingen liepen enige vertraging op. Dit kwam Nederland midden 2013 op een waarschuwing van de EU te staan. Het gewijzigde wetsvoorstel wat nu wel voldoet aan de Europese richtlijnen en op een aantal punten zelfs strenger is werd vorige week goedgekeurd door de Tweede Kamer. Volgend jaar zal de Eerste Kamer de wet bespreken.

Dierenbeschermingsorganisaties tevreden

De Dierenbescherming en Proefdiervrij zijn verheugd dat de wijzigingsvoorstellen eindelijk door de Tweede Kamer zijn behandeld en goedgekeurd. Beide organisaties stellen dat het nu aankomt op uitvoering en handhaving van de nieuwe regels. Verschillende organisaties die proefdieren houden zijn al enige tijd bezig met aanpassingen die aansluiten op de komende regelgeving.

Ga naar homepage Dierenwelzijnsweb


(Bron foto: Wikimedia, Rama)

Links

(8)