Menu
Nieuws

Nog geen verbod op het doden van eendagshaantjes

Het doden van eendagshaantjes van legrassen staat al enige tijd ter discussie en heeft geleid tot Kamermoties, die vragen om het verbieden van deze praktijk. Minister Adema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt nu nog geen verbod in, maar heeft wel besloten dat de pluimveesector de komende drie jaar werk moet maken van een afname van het aantal gedode eendagshaantjes.

false

false

false

Publicaties

(6)