Nieuws

Noorderling vindt dierenwelzijn en landschap belangrijk

Een opiniepeiling van LTO Noord en de noordelijke milieufederaties lijkt aan te tonen dat burgers in het Noorden best meer willen betalen voor behoud van landschap en dierenwelzijn. Uit dezelfde peiling komt ook naar voren dat men erg kritisch is over de intensieve veehouderij.

Scharrelen of opschalen

Op 22 juni verscheen in het Dagblad van het Noorden en in de Leeuwarder Courant een opiniepeiling over schaalvergroting in de landbouw. De opiniepeiling vond mede plaats op initiatief van LTO Noord en de noordelijke milieufederaties. Uiteindelijk vulden ruim 4200 mensen uit de drie noordelijke provincies de enquête in. Beide dagbladen samen hebben een oplage van ruim 200.000 stuks.

Meer betalen?

Uit de resultaten komt naar voren dat er in het Noorden zeker draagvlak is voor de activiteiten van moderne landbouwbedrijven. Over schaalvergroting wordt genuanceerd gedacht hoewel de bezwaren tegen de effecten hiervan zoals ingrepen in het landschap, landbouwverkeer en lichtvervuiling ook duidelijk naar voren komen. Degenen die reageerden op de enquête zijn best bereid om meer te betalen voor verhoogd dierenwelzijn, weidegang of vermindering van het antibioticagebruik. Wel is men negatief over de varkens- en pluimveehouderij. Voorwaarde voor uitbreiding van deze sectoren is in ieder geval een verbetering van het dierenwelzijn.

Genuanceerd

Zowel vanuit de milieufederaties als vanuit de landbouworganisaties wordt in reacties op de uitkomsten gesteld dat de genuanceerde opvattingen opvallen. Overleg tussen de landbouwsector en burgers is noodzakelijk voor het handhaven van draagvlak. Op 2 oktober wordt in Marum door de betrokken partijen het grote Noordelijke landbouwdebat georganiseerd. Rabo topman Ruud Huirne zal voorafgaande aan het debat zijn visie op het onderwerp geven.

Ondertussen in Brabant

De provincie Brabant heeft met onmiddellijke ingang een bouwstop voor de veehouderij ingesteld. De provincie heeft dit gedaan om te voorkomen dat voorafgaand aan strengere regels voor dierenwelzijn en milieu er nog snel verder uitgebreid wordt. De verwachting is dat de strengere regels gaan gelden vanaf maart 2014. Dan wordt ook de bouwstop opgeheven.


(Bron foto: Provincie Groningen)