Nieuws

NVWA: meer boetes voor overtredingen van Wet Dieren

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in 2016 1075 rapporten voor beboetbare overtredingen op de Wet Dieren opgemaakt. Dit is 64 procent meer dan in het jaar daarvoor. De belangrijkste reden voor deze stijging is dat de NVWA steeds strikter handhaaft.

Striktere handhaving

In totaal werden er 7.766 rapporten opgemaakt voor beboetbare overtredingen die met voedsel te maken hebben. Dat is een toename van 20 procent. De belangrijkste reden voor deze stijging is dat de NVWA steeds strikter handhaaft. Sinds juli 2016 past de NVWA een eenduidiger, stringenter en transparantere toezichtaanpak en interventiebeleid toe. Dit betekent dat inspecteurs minder waarschuwen en dat de NVWA vaker een bestuurlijke boete oplegt. Een andere reden voor de stijging is dat steeds meer overtredingen bestuurlijk beboet kunnen worden.

Bestuurlijke boete

De NVWA kan een bestuurlijke boete opleggen aan bedrijven en particulieren die zich niet houden aan de regels van de Warenwet, Tabaks- en rookwarenwet, Geneesmiddelenwet en wetten die dieren, planten en natuur beschermen. De hoogte van de bestuurlijke boete verschilt per wet en per overtreding. Daarbij speelt de ernst van de overtreding en recidive een rol. Het gemiddelde boetebedrag was in 2016 €1.461,-. De hoogste boete die de NVWA in 2016 heeft gegeven was een boete van €180.000 voor overtreding van de Tabaks- en rookwarenwet. Bestuurlijke boetes van de NVWA worden geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het geld van de boetes gaat naar de staatskas.

(Bron foto: Marko Ruis)