Menu
Nieuws

Omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Kringlooplandbouw, Duurzaamheid, Landbouwhuisdieren
  • Interessant voor
    Veehouder
Bekijk de bronnen
Omschakeling naar kringlooplandbouw in 2030 is nodig om de landbouw, tuinbouw en visserij nieuwe perspectieven te geven. Het is een omschakeling van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur.

false

Publicaties

(5)