Nieuws

Onderweg naar beter dierenwelzijn tijdens transport

In Nederland zijn protocollen ontwikkeld gericht op het beoordelen van het welzijn van slachtdieren. Samen met keten- en keurmerkpartijen wordt het gebruik van deze protocollen nader onderzocht. Eind november 2013 werden kennis en ervaringen gedeeld in een symposium.

Animal Welfare Check Points

In het project 'Animal Welfare Check Points', uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research, zijn in Nederland protocollen ontwikkeld gericht op het beoordelen van het welzijn van slachtdieren. Het afgelopen jaar zijn deze protocollen in de praktijk toegepast om de haalbaarheid te onderzoeken en een eerste indruk van de praktijk te krijgen. Hiervoor is het welzijn van varkens, pluimvee, runderen en schapen/geiten tijdens het selecteren en voorbereiden op het primaire bedrijf, tijdens transport en bij aankomst en verblijf op de slachterij onderzocht.

Tijdens het symposium 'Animal Welfare Check Points – Onderweg naar beter welzijn' eind november 2013, zijn de protocollen door dr.ir. Kathalijne Visser van Wageningen UR Livestock Research toegelicht. Doel van het symposium was om met alle deelnemers aan het onderzoek en vakmensen uit het bedrijfsleven ervaringen en kennis te delen.

Meten welzijn slachtdieren

Kathalijne Visser gaf tijdens het symposium ook uitleg over de verzamelde data uit met name de praktijkproef. Deze geven geen representatief beeld van de huidige situatie in Nederland. De ontwikkelde protocollen en de daarmee verzamelde data vormen de basis voor het gesprek over mogelijke verbeterpunten voor het welzijn van slachtdieren. De toepassing van een waarnemingstool in de praktijk stelt bedrijven, transporteurs, slachterijen, beleid en toezichthouders in staat om zichtbaar te maken of het dierenwelzijn goed gewaarborgd wordt, en om de effectiviteit van maatregelen in de gehele keten te monitoren.

Dagvoorzitter dr. ing. Hans Hopster van Wageningen UR Livestock Research leidde het symposium eerder in met een korte schets waar de uitdagingen liggen bij het waarborgen van dierenwelzijn. "Hierbij spelen  het management (waarden, middelen, regels) en de attitude (productkwaliteit, verantwoordelijkheid en passie) een belangrijke rol", aldus Hopster.

Een kijkje achter de schermen van…

Diverse sprekers uit de praktijk schetsten tijdens het symposium een beeld van de sector waar ze zelf in werken. Dhr. Gerbert Oosterlaken, varkenshouder met een zichtstal, vindt het belangrijk begrip te kweken door uit te leggen wat je doet en waarom. Dit moet ook voor wat betreft transport. Rust en waardig met dieren omgaan bij transport vermindert de stress. Dhr. Arian Oostvogels liet zien hoe het vangen en laden van pluimvee op zijn bedrijf wordt uitgevoerd en hield een pleidooi voor machinaal vangen en laden. Containers die nog diervriendelijker geladen kunnen worden en contact houden met de slachterij via een soort Track-and-Trace systeem ziet hij als verbeterpunten.

Dhr. Lex Verhoog is schapenexporteur en heeft een erkend verzamelcentrum. Verhoog stelt dat dierenwelzijn veel aandacht krijgt, onder meer door goede (voer)voorzieningen en door rekening te houden met kuddegedrag. "Dus nooit wordt één schaap gescheiden van de rest", aldus Verhoog. Dhr. John Borgmeier, veterinair in het agroveld, schetste in zijn presentatie een historisch perspectief van het transport van runderen. Wat is er veranderd en was dat goed voor dierenwelzijn? Als belangrijk pluspunt ziet hij dat anno 2013 het vervoer van ziek en wrak vee sterk gereduceerd is. Als belangrijke aandachtpunten ziet hij de opleiding van mensen, overleg tussen mensen en partijen, en een dynamische betrokkenheid van overheid, beleid en uitvoering.

Contact

Contact informatie: Kathalijne Visser


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)