Nieuws

Onderzoek naar de leeftijdsbepaling van puppy’s gestart

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Leeftijd, Honden
  • Interessant voor
    Dierverzorger
Aanmelden voor onderzoek
Bij de import van hondenpups lijken de geboortedata in het paspoort niet altijd te kloppen. Het ExpertiseCentrum Genetica is daarom gestart met een onderzoek om te kijken of het mogelijk is om de geboortedatum van pups te voorspellen aan de hand van het wisselpatroon van de snijtanden. Puppy-eigenaren kunnen zich aanmelden en meedoen aan het onderzoek.

Het ExpertiseCentrum Genetica (ECG) wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden en –katten en bundelt hiertoe de multidisciplinaire kennis en infrastructuur binnen het departement Clinical Sciences van de faculteit Diergeneeskunde. Hier komen kennis van klinische genetica, populatiegenetica en moleculaire genetica samen.

Wisselpatroon snijtanden

Het doel van het huidige onderzoek is het in kaart brengen van de leeftijd waarop bij puppy’s van verschillende rassen de snijtanden wisselen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten probeert het ECG een betrouwbare methode te ontwikkelen voor het inschatten van de leeftijd van een pup. Dit kan van grote betekenis zijn bij het tegengaan van import van te jonge puppy’s naar Nederland.

Help je mee?

Is je pup maximaal 10 weken oud en wil je een bijdrage leveren? Meld je dan aan via het formulier op de website van het ECG. Je draagt bij aan het onderzoek door twee keer per week een foto te maken van het gebit van je hond in de leeftijd van 10 tot 20 weken.

(Bron foto: Labrador puppy_Anna Dahlhaus via Pixabay)