Nieuws

Onderzoek welzijnsmonitor paarden verloopt voorspoedig

Objectieve parameters om iets te kunnen zeggen over welzijn van paarden ontbreken op dit moment. Dat is de reden waarom een welzijnsmonitor voor de paardenhouderij wordt ontwikkeld.

Welzijn paarden objectief meten

Met de welzijnsmonitor kan de hippische ondernemer of particuliere paardenhouder straks zelf objectief meten hoe het met het welzijn van zijn paarden is gesteld, en gericht verbeteringen doorvoeren. Het onderzoek is een initiatief van LTO, FNHO, KNHS en het Ministerie van LNV. Verder zijn de Dierenbescherming, Wageningen UR en de Faculteit voor Diergeneeskunde  betrokken. De welzijnsmonitor maakt deel uit van het Plan van Aanpak van de Sectorraad Paarden en is eind 2010 gereed.

Basisonderwerpen welzijnsmonitor

In de welzijnsmonitor staan vier basisonderwerpen centraal: voeding, huisvesting en klimaat, gezondheid, en gedrag. Middels tal van testen op de bedrijven worden hierover gegevens gegenereerd die later in een grote database komen. Het onderzoek naar de welzijnsmonitor verloopt voorspoedig. Deze week worden de laatste twee bedrijven van de in totaal 150 bedrijven bezocht, waarmee gegevens zijn vastgelegd van bijna 3000 paarden. Medewerkers van Wageningen UR zullen al deze gegevens gaan analyseren en met een rapportage komen. In het onderzoek wordt ook gekeken naar de verbanden tussen het type stal en het welzijn. Zo kan bijvoorbeeld een open frontstal mogelijk leiden tot minder longproblemen. Het eindrapport, dat een handleiding moet worden ter bewaking van het paardenwelzijn, wordt eind van dit jaar gepresenteerd.


(Bron foto: Marko Ruis)