Nieuws

Onjuiste voeding belangrijke oorzaak van welzijnsproblemen bij papegaaien

In de praktijk gehanteerde voedingsmethoden kunnen risico’s met zich meebrengen voor welzijn en gezondheid van papegaaien. Dit bijkt uit onderzoek aan de universiteit van Gent.

Voeding en welzijn papegaaien

Op 18 februari promoveerde Isabella Kalmar aan de Universiteit van Gent op haar onderzoek naar de voeding van papegaaien. Volgens Kalmar  zijn onvolledige voeding en overgewicht de belangrijkste veroorzakers van klinische problemen bij papegaaien. In haar onderzoek keek zij onder meer naar de effecten van het voeren van zadenmengsels. Ontmenging van deze mengsels en selectieve opname door papegaaien blijkt bij te dragen tot een niet gebalanceerde opname van voedingsstoffen en tot een te hoge energieopname. Het voeren van pellets (brokjes) blijkt gunstiger te zijn waarbij wel aandacht besteed moet worden aan de juiste grootte van de pellets. Het toevoegen van vers fruit aan rantsoenen van zaadetende papegaaien lijkt de energieopname te verlagen en verder weinig invloed te hebben op de opname van voedingsstoffen. Bij soorten die nectar opnemen blijkt de verdunning van de aangeboden kunstmatige nectar een belangrijke factor te zijn. Een sterkere verdunning leidt tot een lagere energieopname zonder gevolgen voor de overige voedingsstoffenopname.

Veel verschillende papegaaienvoeders

Kalmar constateert ook dat er in de praktijk veel verschil in opvatting is over juiste voeding van papegaaien. Dit blijkt onder meer uit de grote verschillen in samenstelling van beschikbare papegaaienvoeders. Meer onderzoek naar de behoeften van deze groep dieren is daarom noodzakelijk.

Papegaaiachtigen als proefdier

In het proefschrift wordt ook veel aandacht besteed aan de zorgvuldige omgang met papegaaien in proefsituaties. Hierover publiceerde zij ook samen met andere onderzoekers in 2010 een uitgebreid artikel.

Andere welzijnsproblemen bij papegaaiachtigen

In Nederland wordt verenplukken bij papegaaien als een belangrijk welzijnsprobleem beschouwd bij papegaaien. In het kader van het onderzoeksprogramma ‘Welzijn gezelschapsdieren’ wordt onderzoek gedaan naar oorzaken en oplossingsrichtingen. Ook in het rapport ‘Ongerief bij gezelschapsdieren’ wordt aandacht besteed aan welzijnsproblematiek bij papegaaiachtigen. De problematiek in Nederland blijkt vergelijkbaar met in het buitenland geconstateerde problemen.


(Bron foto: Maurice van Bruggen)