Nieuws

Ontwikkeling van biggen in een groepskraamsysteem

Onderzoek van Wageningen UR Livestock Research laat zien dat de uitval van biggen in een groepskraamhok hoger is, maar dat de biggen zich beter aanpassen na spenen en een hoger gewicht hebben bij opleg in de vleesvarkensstal.

Groepskraamsysteem versus traditioneel kraamhok

Op Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel is de ontwikkeling (groei, voeropname, gezondheid, sociaal gedrag, spelgedrag en beschadigend gedrag) van biggen die opgegroeid zijn in een groepskraamsysteem en van biggen die opgegroeid zijn in een traditioneel kraamhok met elkaar vergeleken. De eerste groep werd na het spenen gehuisvest in een verrijkt hok in een groep van 40 biggen, de tweede groep werd als toom bij elkaar gehouden in een gangbaar hok met tien biggen. In het rapport ‘Groepskraamsysteem: analyse van de ontwikkeling van zeugen, biggen en vleesvarkens’ worden de resultaten van het onderzoek beschreven.

Meer uitval, betere aanpassing

Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat de uitval van biggen (met name als gevolg van doodliggen) voor spenen hoger is bij de biggen in een groepskraamsysteem dan bij de controlebiggen, namelijk 3,2 versus 1,5 uitgevallen big. De biggen uit het groepshok daarentegen passen zich beter aan na spenen: hogere voeropname en groei, meer spelgedrag en minder manipulatief gedrag. Manipulatief gedrag bestaat uit kauwen op een lichaamsdeel van een andere big zoals kauwen op oren, staarten en andere lichaamsdelen. De betere aanpassing resulteerde in een hoger gewicht op het moment dat ze verhuisden naar de vleesvarkensstal. Er waren geen verschillen in technische resultaten en slachtkwaliteit tussen vleesvarkens opgegroeid in een groepskraamsysteem of in een traditioneel kraamhok.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)