Menu
Nieuws

Ontwikkelingen antibioticagebruik in de dierhouderij

De overheid ontwikkelt momenteel het vervolgbeleid voor het antibioticagebruik in de dierhouderij voor de jaren 2016-2020. De praktische uitvoerbaarheid van de UDD-regeling is geëvalueerd, alsmede het terugdringen van de knelpuntaandoeningen en gebruik tweede keuze antibiotica.

false