Nieuws

Ontwikkelingsbank FMO voegt dierenwelzijn toe aan beleid

Begin mei publiceerde de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) zijn Position Statement on Animal Welfare.

Hiermee onderschrijft FMO de internationale dierenwelzijnsnormen en verbindt zich ertoe niet te investeren in een aantal dierhouderijsystemen en -praktijken waarbij dierenwelzijn in het geding is.

De publicatie van het Position Statement (positiebepaling) volgt op een consultatieproces met uiteenlopende stakeholders zoals de Nederlandse overheid, verschillende NGO's, onderzoeksinstellingen waaronder Wageningen Livestock Research en financiële instellingen.

Ontwikkelingsbank

De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) is een ontwikkelingsbank en is in 1970 opgericht door de Nederlandse overheid, Nederlandse banken en werkgevers en werknemersorganisaties. Als ontwikkelingsbank ondersteunt FMO bedrijven, financiële instellingen en projecten in ontwikkelings- en opkomende landen met onder andere krediet, participaties, garanties en andere activiteiten die lokaal ondernemerschap bevorderen. FMO richt zich op duurzaamheid en daarmee op sectoren waar hun bijdrage de hoogste impact op lange termijn kan hebben: financiële instellingen, energie en landbouw. Momenteel is FMO actief in ca. 60 landen.

Position Statement

De positiebepaling rondom dierenwelzijn volgt op een aantal andere positiebepalingen van de FMO, zoals die ten opzichte van mensenrechten, waterkrachtcentrales e.d., die vanuit de duurzaamheidsdoelen van FMO zijn opgesteld. Het 'Position Statement on Animal Welfare' beschrijft hoe FMO het dierenwelzijn wil benaderen:

  • wanneer het een investering betreft in praktijken met directe betrokkenheid van dieren (bijvoorbeeld dierlijke productie/transport/slacht);
  • wanneer het een investering betreft in praktijken die op toelevering van dierlijke producten zijn gebaseerd, of
  • wanneer wordt belegd in een financiële tussenpersoon (bijvoorbeeld een financiële instelling of fonds) met betrokkenheid in praktijken waarbij er dierenwelzijnsrisico's bestaan.

(Bron foto: transport varkens_Wageningen Livestock Research)