Nieuws

Ook aandacht voor dierenwelzijn bij dieren in de zorg

Zorginstellingen bieden lang niet altijd de omgeving en omstandigheden die nodig zijn voor de dieren. Zo realiseert men zich soms niet dat dieren constant toezicht en zorg behoeven en dat niet alle medewerkers affiniteit met dieren hebben.

Dit was een van de uitkomsten van het druk bezochte Studium Generale ‘Dieren aan het werk’, georganiseerd door het lectoraat Welzijn van dieren op Hogeschool van Hall Larenstein te Leeuwarden. Marie-José Enders-Slegers van de Universiteit Utrecht, Peter van der Heijden van het KNGF Geleidehonden en Toinny Lukken van Dolfinarium Harderwijk deelden met de meer dan 250 toehoorders hun kennis over hoe zij het welzijn van hun dieren zo goed mogelijk waarborgen.

Goede voorbereiding

In de zorgsector worden dieren steeds vaker ingezet. Ze bezorgen mensen met een beperking vele gelukkige momenten. Echter, zorginstellingen bieden lang niet altijd de omgeving en omstandigheden die nodig zijn voor een goed welzijn van de dieren. Daarom is volgens Dr. Enders Slegers een goede houding en kennis van het gedrag van de dieren bij medewerkers van zorginstellingen een must. Wanneer instellingen met dieren gaan werken (Animal Assisted Activities) moet de voorbereiding daarop goed zijn.

Blindengeleidehonden

Peter van der Heijden van het KNGF geleidehonden benadrukte het belang van geleidehonden voor het sociaal en veilig functioneren van blinden  in de samenleving. Het welzijn van de hond is daarbij belangrijk. Gedurende de training wordt ingespeeld op het sociale karakter van de hond. Ook wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding en begeleiding van cliënten. Na ongeveer zeven dienstjaren mag een geleidehond met pensioen.

Toinny Lukken, opleidingscoördinator van Dolfinarium Harderwijk ging in haar presentatie in op de maatregelen die Dolfinarium Harderwijk neemt om het welzijn van de dieren te waarborgen. Tot de maatregelen behoren onder meer 24 uurs toezicht, onderzoek naar welzijnsoptimalisatie, beperking van het aantal voorstellingen per dier. Binnen het dolfinarium is een comité ingesteld wat zich bezighoudt met verrijking.  Klik hier voor een promo van Droomwens.

Strengere eisen

In de levendige discussie na afloop kwam de vraag naar de legitimatie van het trainen van dieren voor vermaak naar voren. Peter van der Heijden van het KNGF gaf hier als persoonlijke mening dat de nauwe omgang tussen mens en dier bijdraagt aan meer waardering voor het dier. Daar profiteren zijns inziens ook andere dieren van. De kritische houding van de samenleving ten opzichte van de sectoren waarin dieren ‘werkzaam’ zijn zag hij als een positief verschijnsel; het leidt er toe dat organisaties strengere eisen aan de omgang met dieren gaan stellen.

Het lectoraat ‘Welzijn van dieren’  organiseert in de eerste helft van 2011 nog twee bijeenkomsten. Op 2 maart staat “Duurzame Veehouderij” op de agenda en 18 mei “Doden van Dieren”. (Bron foto: Hogeschool VHL)