Menu
Nieuws

Op weg naar kringlooplandbouw en een duurzame veehouderij

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Kringlooplandbouw, Duurzaamheid
  • Interessant voor
    Veehouder
Bekijk de bronnen
Om te komen tot een toekomstbestendige veehouderij hebben sectoren, ketenpartijen en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) afspraken gemaakt, gebundeld in het programma Duurzame Veehouderij. Het programma kent drie onderdelen: Inspireren en experimenteren, verbeteren van de condities om te verduurzamen, en concrete stappen door de sectoren zelf.

false