Nieuws

Ophokplicht pluimvee opgeheven

Vandaag mochten de kippen van biologische en uitloopbedrijven weer naar buiten. In Nederland is sinds 30 november 2014 geen nieuwe uitbraak van vogelgriep meer vastgesteld.

De ophokplicht is zondag 8 februari 2015 om 00:00 ingetrokken. Voor bedrijven met een uitloop (uitloop en biologische bedrijven) mag de ophokplicht maximaal 12 weken duren, anders verliezen de producten van deze bedrijven hun handelsstatus 'uitloop' of 'biologisch'. Hoe lang een ophokplicht mag duren is vastgelegd in Europese wetgeving.

Internationaal

Uit contacten met de Belgische en Duitse autoriteiten is gebleken dat België eveneens voornemens is de ophokplicht op te heffen. In Duitsland is de bevoegdheid van de maatregelen belegd in de regio (Landkreis). Uit contacten is gebleken dat deze regio’s verschillend handelen. Enkele regio’s houden de ophokplicht in stand, andere regio’s hebben deze opgeheven.

Monitoring blijft in stand

Er is in Europa een onrustig beeld waar het gaat om vogelgriep. In het oosten van Duitsland zijn in januari jl. nog besmette wilde vogels gevonden en zijn er uitbraken gezien in een dierentuin en op twee hobbybedrijven. In Bulgarije is de afgelopen week een besmetting gevonden van het hoogpathogene H5N1 virus op een hobbybedrijf en bij een wilde vogel (een pelikaan).

De komende periode zal de bemonstering van wilde vogels op vogelgriep worden voortgezet. Voor pluimveehouders en dierenartsen blijft het belangrijk om ieder signaal dat kan wijzen op vogelgriep serieus te nemen en te melden aan de NVWA. Als de situatie in Nederland wijzigt kan dit een aanleiding zijn om beperkende maatregelen opnieuw in te stellen.

Hygiënescan

De pluimveesector heeft naar aanleiding van de recente uitbraak van vogelgriep een verbeterde versie van het bedrijfshygiëne protocol opgenomen in hun eigen private kwaliteitssysteem (IKB). De overheid, pluimveesector, de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) zijn momenteel in overleg om er voor te zorgen dat hygiëne op pluimveebedrijven de komende jaren onder de aandacht van pluimveehouders blijft en ook wordt verbeterd. De spil in de aanpak wordt een zogenaamde hygiënescan. Hiermee krijgen pluimveehouders inzicht in de hygiënestatus van hun bedrijf en worden verbeterpunten zichtbaar. Maatregelen en hygiëne in de uitloop, om introducties van vogelgriep vanuit wilde vogels te voorkomen, zullen ook onderdeel uitmaken van deze scan.(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)