Nieuws

Ophokplicht voor commercieel gehouden vogels

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft vanmiddag voor heel Nederland een ophok- en afschermplicht ingesteld voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild.

Voorzorgsmaatregel

Deze maatregel wordt uit voorzorg genomen. De afgelopen weken hebben meerdere EU lidstaten melding gedaan van hoogpathogene (virulente) vogelgriep (HPAI) van het type H5N8 bij wilde vogels. Zo heeft Hongarije op 27 oktober melding gedaan, Polen op 7 november, Duitsland op 8 november en Oostenrijk op 9 november. Ook is in Hongarije op 3 november een besmetting met HPAI H5N8 bij een kalkoenenbedrijf vastgesteld. Vandaag is bekend geworden dat in Nederland vogelgriep van het type H5 vastgesteld is bij dode futen en kuifeenden, die gevonden zijn in de buurt van Monnickendam. Verdere analyse zal uitwijzen of dit HPAI H5N8 betreft.

[Aanvulling op 10 november: In de dode vogels die in Monnickendam zijn gevonden is het hoogpathogene H5N8 vogelgriepvirus aangetroffen. Dat heeft Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) gemeld. Dit onderstreept de noodzaak van biosecurity en de ophokplicht die gisteren door het Ministerie van EZ is afgekondigd. De IKB programma’s IKB-Kip en IKB-Ei hebben in dit kader ook aangescherpte eisen gepubliceerd voor controles.]

Advies

De maatregel wordt genomen op advies van deskundigen om te voorkomen dat in Nederland bedrijven besmet raken. Pluimveebedrijven met een uitloop hebben een veel groter risico op de insleep van vogelgriep dan bedrijven waar de dieren binnen gehouden worden. Daarnaast zijn er in Nederland veel wilde watervogels en veel pluimveebedrijven. Een landelijke ophok- en afschermplicht draagt substantieel bij aan het verminderen van het risico op insleep. Ook in delen van Duitsland is een ophok- en afschermplicht ingesteld.

De staatssecretaris roept de pluimveebedrijven dringend op extra hygiënemaatregelen te nemen. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het tot een minimum beperken van het aantal bezoekers aan een pluimveebedrijf. De staatssecretaris heeft aan het Erasmus Medisch Centrum gevraagd om dit najaar een aantal specifieke soorten levende wilde watervogels actief te monitoren. Dit kan extra informatie opleveren over de verspreiding van het H5N8 virus in de Nederlandse wilde watervogelpopulatie.

(Bron foto: Wageningen Livestock Research)

Links

(1)