Nieuws

Optimaal niveau van dierenwelzijn nieuw vertrekpunt

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft een advies opgesteld over de rollen en verantwoordelijkheden voor het welzijn en gezondheid van gehouden dieren. De centrale vraag was wie verantwoordelijk is hiervoor.

Verantwoordelijkheden dierenwelzijn

Op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw G. Verburg, geeft de Raad voor Dierenaangelegenheden in een advies aan hoe de verantwoordelijkheden en rollen van de overheid en andere betrokkenen, waaronder ook de individuele burger, verdeeld zouden moeten zijn om het welzijn en de gezondheid van dieren te beschermen en te bevorderen.

Optimaal dierenwelzijn vertrekpunt

De belangrijkste verandering die de RDA vaststelt is dat we vandaag de dag niet meer kunnen beginnen bij het minimumniveau voor dierenwelzijn, inclusief diergezondheid, om van daar uit op te werken naar een, maatschappelijk gewenst, hoger niveau. Het optimale niveau van dierenwelzijn, inclusief diergezondheid dient naar de mening van de Raad ons vertrekpunt te zijn. Welbevinden is de norm en daar mag men alleen van afwijken als er zwaarwegende belangen in het spel zijn. Overigens is de Raad van mening dat dierenleed helemaal niet meer mag voorkomen.

De RDA is ook van mening dat diegene die een dier houdt, aanspreekbaar moet zijn op de wijze waarop hij zijn dier houdt. Hij dient daartoe, in eerste instantie op sectorniveau, verantwoording aan de maatschappij af te leggen.


(Bron foto: Shutterstock)