Nieuws

Opvoedstijl hondenbezitter en benodigde kennis en vaardigheden

Uitgangspunten voor de opvoeding van honden verschillen tussen hondenbezitters; dit hangt samen met het karakter van de hondeneigenaar.

Onderzoekers van Wageningen University & Research ondervroegen meer dan 500 hondenbezitters en vonden drie opvoedstijlen, gebaseerd op corrigeren, emotie of trainbaarheid van de hond.

Op kinderen gerichte opvoedstijlen zijn sinds de jaren zeventig bestudeerd om een optimale opvoeding voor het kind te bereiken. Een optimale opvoedstijl vergroot de kansen op een gelukkig en succesvol kind. Onderzoek naar hondgerichte opvoedstijlen kan daarom mogelijk aanknopingspunten bieden om de opvoeding van honden te optimaliseren en het welzijn van honden te verbeteren. Een optimale opvoeding kan ongewenst gedrag voorkomen en zo ook eventueel afstand doen van de hond voorkomen.

Corrigeren, emotie of trainbaarheid

Uit het onderzoek kwamen drie opvoedstijlen naar voren. De eerste stijl richt zich op het corrigeren van ongewenst gedrag. Deze hondeneigenaren gebruiken bijvoorbeeld een corrigerende tik als de hond ongewenst gedrag vertoont. In de stijl waarin de emoties van de hond het uitgangspunt zijn, houden hondenbezitters bijvoorbeeld rekening met de voorkeuren van de hond of troosten ze de hond wanneer deze van streek is. De derde opvoedstijl is op de trainbaarheid van de hond gericht: daar ligt de nadruk op het leren omgaan met sociale situaties. Deze hondenbezitters leren stap voor stap het gewenste gedrag en bieden bijvoorbeeld een beloning als de hond echt iets moet doen.

Toepassing op hondenscholen

"Het is vreemd om te zien dat er weinig onderzoek is gedaan naar de uitgangspunten die hondenbezitters gebruiken om hun hond groot te brengen", zegt onderzoeker Ineke van Herwijnen. Een dergelijk startpunt kan de basis zijn van een reeks beslissingen over opvoeding, bijvoorbeeld om wel of niet te werken met beloning of straf. Meer aandacht voor de manier waarop hondenbezitters hun hond opvoeden en de doelen die ze in gedachten hebben, biedt nieuwe mogelijkheden om kennis en vaardigheden op een passende manier aan te bieden, bijvoorbeeld op hondenscholen.

(Bron foto: Hond en baas_Pixabay)