Nieuws

Overeenstemming over aanpak biggencastratie

Het LEI, onderdeel van Wageningen UR, heeft een evaluatie uitgebracht van de Verklaring van Noordwijk over het stoppen met het castreren van biggen.

De afspraken zijn in de ogen van de deelnemende partijen goed uitgevoerd en alle partijen blijken het – ondanks verbeterpunten – eens te zijn over de gekozen aanpak.

Verdoofd castreren

Door middel van ondermeer een enquête onder 1.000 zeugenhouders zijn tevens de praktijkervaringen in kaart gebracht met verdoofd castreren. Deze ervaringen lopen sterk uiteen. Rustiger werken, betere arbeidsomstandigheden en afzetmogelijkheden voor biggen alsook maatschappelijk verantwoord produceren worden als belangrijkste voordelen gezien. De ontwikkelde apparaten kennen echter nog kinderziektes. Zo bleken niet alle biggen voldoende verdoofd tijdens de castratie. Opvattingen van zeugenhouders over de welzijnswinst beïnvloeden de motivatie, en daarmee de weging van voor- en nadelen. 

Uit de reacties op een artikel in Trouw blijkt dat er een scherpe scheidslijn loopt tussen de boeren, die de dieren moeten castreren enerzijds en de burgers, die het vlees consumeren, anderzijds.


(Bron foto: Verklaring van Noordwijk)