Nieuws

Overheid wil zwanendriften verbieden

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken wil per direct het zwanendriften verbieden. Bij het ringen van zwanen door 2 zwanendrifters zijn ernstige misstanden geconstateerd en de regels worden met voeten getreden.

Zwanendriften

Het zwanendriften is een extensieve en legale vorm van veehouderij. In Nederland zijn twee zwanendrifters actief. Zwanendrifters houden geleewiekte knobbelzwanen het gehele jaar in de vrije natuur. Jonge knobbelzwanen worden na geboorte gevangen, geleewiekt en geringd en verkocht of verhuurd aan particulieren. Het zwanendriften strekt zich uit over meerdere provincies. De Wet dieren en de Flora- en faunawet (Ffw) zijn van toepassing op het zwanendriften. Voor de ringplicht van zwanen heeft ministerie van Economische Zaken tot twee maal toe een ontheffing verleend voor vijf jaar. De laatst verleende ontheffing loopt in 2018 af. Het leewieken van knobbelzwanen mag uitsluitend gebeuren door dierenartsen en is vanaf 2018 helemaal verboden.

Wantoestanden

Uit strafrechtelijk opsporingsonderzoek dat is verricht en beelden die door een klokkenluider zijn gemaakt komen wantoestanden naar voren bij het zwanendriften. De klokkenluider - een dierenarts - heeft bewijs verzameld voor het ongeoorloofd toe-eigenen van honderden wilde zwanen door de twee zwanendrifters. EenVandaag maakte hier een uitzending over en toonde beelden gemaakt door de klokkenluider. Volgens de klokkenluider zetten de twee zwanendrifters simpelweg een tatoeage op de snavel en claimen daarmee dat het dier en de nakomelingen hun eigendom zijn. De zwanendrifters trekken de slagpennen uit het bot van de vleugels van duizenden wilde broedzwanen. Ook blijken de zwanendrifters zonder toestemming op andermans land te komen. Bewoners en landeigenaren die zich hierover beklaagden bij de zwanendrifters werden bedreigd en zelfs mishandeld.

Maatregelen

Omdat het zwanendriften op zichzelf niet verboden is, treft de staatssecretaris enkele maatregelen. Het toezicht door de NVWA en RVO.nl wordt geïntensiveerd en er worden maatregelen opgelegd aan de zwanendrifters. Waar gebleken is dat zwanendrifters handelen in strijd met de wet en de voorschriften die aan de ontheffing voor de ringplicht zijn verbonden, wordt een last onder dwangsom of bestuursdwang opgelegd. Ook wordt op basis van de bevindingen de ontheffing van de ringplicht ingetrokken.

Dijksma heeft de NVWA opgedragen over het toezicht in overleg te treden met de gemeenten. De NVWA start bij het begin van het broedseizoen met controles in het buitengebied. Omdat het op heterdaad betrappen van verboden handelingen (zoals het leewieken en het invangen van wilde zwanen in het veld) moeilijk is, beziet de staatssecretaris bovendien de wettelijke mogelijkheden om het zwanendriften te verbieden.

(Bron foto: Wikimedia-Gouwenaar)