Nieuws

Overijssel en Zuid-Holland beraden zich over ganzenbeleid

Nu het Ganzenakkoord van tafel is, zijn provincies weer zelf verantwoordelijk voor ganzenbeheer. Overijssel en Zuid-Holland beraden zich nu over hun ganzenbeleid.

Ganzenakkoord van tafel

In mei 2011 zijn afspraken gemaakt om het aantal ganzen die jaarrond in Nederland verblijven, te verkleinen. Provincies en zeven natuur- en landbouworganisaties (de Ganzen-7) hebben met elkaar het Ganzenakkoord gesloten. Het Ganzenakkoord garandeert rust voor overwinterende ganzen. Centraal in het akkoord staat dat in de winter vrijwel geen trekganzen meer geschoten worden. Voor de schade in de zomer is afgesproken deze terug te brengen naar het niveau van 2005. Dat betekent dat het aantal ‘jaarrond’ ganzen teruggedrongen moet worden. Echter, binnen de Ganzen-7 werd geen overeenstemming bereikt over de invoering van de winterrust per 1 januari 2014. Daardoor is in december afgelopen jaar het ganzenakkoord gesneuveld, en zijn alle afspraken komen te vervallen.

Geen afschot in Overijssel

Nadat het akkoord van tafel was, zei staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken dat elke provincie nu zelf maar ganzenbeleid moest vaststellen. Overijssel deed daartoe vorige week als eerste een poging, maar dat leidde direct tot grote verontwaardiging bij natuurorganisaties, omdat ook in dat plan de winterrust voor trekganzen niet was gegarandeerd. De natuurorganisaties zijn tegen de jacht op ganzen in de wintermaanden. Overijsselse boeren zijn van mening dat er ook in de wintermaanden afschot nodig is om het aantal grauwe ganzen in Nederland daadwerkelijk terug te kunnen brengen. Een woordvoerster van de provincie heeft afgelopen week laten weten dat een nieuwe aanpak van ganzen, met mogelijk ook afschot in de wintermaanden, pas voor de winter 2014/2015 aan de orde is. Deze winter zullen in de provincie Overijssel geen ganzen worden afgeschoten, in de speciaal daarvoor aangewezen gebieden. In Overijssel blijft vooralsnog het oude ganzenakkoord van kracht. Daarin is een winterrust opgenomen voor vastgestelde foerageergebieden.

Beleid in Zuid-Holland

Ook in de provincie Zuid Holland moet een beslissing worden genomen over de aanpak van overlast door ganzen. De provincie Zuid-Holland organiseert woensdag 12 februari een bijeenkomst over de ganzenproblematiek met als doel Statenleden hierover te informeren. Bij deze bijeenkomst zijn verschillende organisaties aanwezig, waaronder uitvoerders van ganzenbeheer en organisaties die schade lijden door ganzen. De Dierenbescherming is ook aanwezig en zal pleiten voor de inzet van alternatieve diervriendelijke methoden om schade door ganzen te voorkomen. Dit kan onder meer door opvanggebieden voor ganzen aan te wijzen, waar de ganzen in alle rust kunnen foerageren en broeden. Diervriendelijke verjaagmethoden en aanpassing van de gewassen kunnen worden ingezet in gebieden waar ganzen niet welkom zijn. De Dierenbescherming wil dat de provincie trekganzen in de winter met rust laat en winterrust invoert.


(Bron foto: Shutterstock)