Nieuws

Overzicht van planten die giftig zijn voor vee

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft een overzicht gemaakt van verschillende planten die giftig zijn voor dieren. Per diersoort wordt daarbij aangegeven of deze gevoelig is voor de plant.

Kans op vergiftiging

Veel planten bevatten stoffen die giftig zijn voor schapen, geiten, paarden en runderen. Toch ontstaan er zelden gevaarlijke situaties. Wanneer dieren in de wei grazen, hebben ze geen aandacht voor een giftige struik in de omgeving. De meeste giftige planten zijn bovendien bitter, scherp en /of stekelig. Daarnaast worden sommige gifstoffen in de pens of in de lever onschadelijk gemaakt.

Echter, in een aantal situaties is de kans dat de dieren van giftige planten eten groter. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de dieren:

  • bij tuinafval kunnen komen;
  • zijn losgebroken in een tuin;
  • bij slootafval kunnen komen na het schonen van de sloten;
  • of in de wei lopen tijdens bijzondere omstandigheden: lange periode van droogte, sneeuw, weinig gras of aanvullend ruwvoer.

Giftige planten

Wanneer een dier ongewoon gedrag vertoont in de vorm van braakneigingen, diarree, speekselen of trillen, enzovoort, kan het raadzaam zijn de omgeving te controleren op mogelijk giftige planten. De GD heeft een overzicht (samenvatting) gemaakt van verschillende planten die giftig zijn voor dieren. Het is niet eenvoudig om met zekerheid vast te stellen of er sprake is van vergiftiging. Neem daarom altijd eerst contact op met een dierenarts. Hij of zij kan in een aantal gevallen een ‘waarschijnlijkheidsdiagnose’ stellen op basis van uw verhaal en de verschijnselen bij het dier. Het hangt van verschillende zaken af of bij vergiftiging nog behandeling mogelijk is. Verdachte planten kunnen voor onderzoek worden opgestuurd naar de GD. Ook kan de GD op een overleden dier sectie-onderzoek verrichten.


(Bron foto: Wikimedia)