Nieuws

Paardenliefhebbers in vier groepen te verdelen

De informatievoorziening aan paardenliefhebbers kan rond vier groepen of typen paardenliefhebbers georganiseerd worden. Paardenliefhebbers binnen deze typen vertonen veel overeenkomsten gezien hun belevingswereld, informatiezoekgedrag, kennis en praktijk.

Op basis van een korte inventarisatie van beschikbare gegevens, diepte-interviews met mensen met een brede blik op de paardensector en een internet-enquête onder paardenliefhebbers, hebben onderzoekers van het LEI en de Animal Sciences Group van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, onderzoek gedaan naar de belevingswereld, het informatiezoekgedrag en de kennis en praktijk van paardenliefhebbers in Nederland.


(Bron foto: Marko Ruis)