Nieuws

Paardenwelzijn objectief meten is mogelijk

In een driejarig onderzoek is een praktisch toepasbare welzijnsmonitor voor de paardenhouderij ontwikkeld. Deze welzijnsmonitor is bedoeld voor bedrijven en moet aangeven op welke punten verbeteringen mogelijk zijn.

Praktisch toepasbare welzijnsmonitor

Het onderzoek was een initiatief van de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). De overheid (ministerie van EL&I) en de Dierenbescherming hebben zich hierbij aangesloten. Voor de uitvoering van dit project werkten Wageningen UR Livestock Research, de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en de Gezondheidsdienst voor Dieren nauw samen. De projectleiding was in handen van dr. Kathalijne Visser, onderzoeker bij Wageningen UR Livestock Research.

Om te komen tot een praktisch toepasbare monitor hebben de onderzoekers 150 bedrijven bezocht en zo’n 3000 paarden bekeken. De onderzoekers hebben alle parameters die van invloed zijn op het welzijn in kaart gebracht. Voor het eerst is daarbij niet alleen naar de omgeving gekeken, maar vooral ook naar het paard zelf in de vorm van gedragingen en uiterlijke gezondheidskenmerken. Vijfdejaars studenten diergeneeskunde zijn, samen met zeven andere studenten van hogescholen en Wageningen UR, speciaal hiervoor getraind tot auditors. Op basis van deze ervaringen is een standaard ontwikkeld - de welzijnsmonitor - die op een betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde wijze het welzijn van paarden kan meten en die op grote schaal inzetbaar is.

Welfare Quality

De Welzijnsmonitor Paardenhouderij is gebaseerd op de internationaal erkende methodiek van Welfare Quality® waarbij niet primair naar de omgeving van het dier, maar vooral naar het dier zelf gekeken wordt. Hierbij worden alle aspecten van welzijn meegenomen: voeding, huisvesting, gezondheid en gedrag. Om het welzijn op deze manier integraal te kunnen beoordelen, zullen auditors een training met succes moeten afronden. De welzijnsmonitor biedt organisaties in de sector de mogelijkheid een auditsysteem op te zetten, om paardenhouders te helpen het welzijn van hun paarden, waar nodig, te verbeteren.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)