Nieuws

Padden in het donker

In het vroege voorjaar trekken padden naar voortplantingsplaatsen, waarbij ze vaak de weg oversteken. Ze blijken straatverlichting hinderlijk te vinden.

Binnenkort, wanneer nachten wat warmer worden, kun je weer overstekende padden tegenkomen. Ze trekken in het vroege voorjaar, vanaf februari tot april, naar hun voortplantingsplaatsen om er te paren en eieren af te zetten. Die voortplantingsplekken vinden padden overal. Soms moeten ze er een weg voor oversteken. Om te voorkomen dat er veel verkeersslachtoffers vallen, zijn vrijwilligergroepen actief die helpen de padden over te brengen.

Straatverlichting

Het is bekend dat padden reageren op licht, zo is te lezen in het artikel 'Effect straatverlichting op paddentrek' dat in oktober 2015 in het tijdschrift van de stichting Ravon verscheen. In de zomer verzamelen padden zich bij lantaarnpalen, waarschijnlijk omdat ze daar veel insecten kunnen eten. Maar heeft die verlichting dan ook effect op de paddentrek? Ravon, de onderzoeks- en kennisorganisatie voor amfibieën, reptielen en vissen, vroeg het zich af. Met hulp van vrijwilligergroepen in Kootwijk, Amerongen en Bloemendaal werd een veldexperiment uitgevoerd op plaatsen waar padden de weg oversteken.

Donker

De weg werd ter plaatse in vier vakken gedeeld. Elk vak werd verschillend verlicht met rood, wit en groen licht. Het vierde vak bleef donker. De meeste padden werden gevangen in het donkere vak, de minste padden in het vak bij wit en groen licht. In het donkere vak troffen de vrijwilligers twee keer zoveel padden aan als in het vak met het wit licht.

Padden komen dus niet op het licht af, maar licht heeft wel effect. Straatverlichting kan de trek van padden hinderen, is een conclusie. Misschien kun je met verlichting de padden zelfs sturen. Het is daarom ook niet handig om een paddentunnel vlak bij straatverlichting aan te leggen.

(Bron foto: Pixabay)