Menu
Nieuws

Past de vleeskalversector in de duurzame ambities van de overheid?

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Vleeskalveren, Duurzaamheid
  • Interessant voor
    Vleesveehouder
Bekijk de bronnen
Dit jaar presenteerde minister Schouten van Landbouw haar visie op verduurzamen van de veehouderij. Het gaat om een omslag naar kringlooplandbouw: het sluiten van de mest-veevoerkringloop, het herstel van biodiversiteit, het reduceren van emissies en eisen op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. Hoe past de vleeskalverhouderij in dit plaatje?

false