Nieuws

Past scheiden koe en kalf in een duurzame melkveehouderij?

In de melkveehouderij worden pasgeboren kalfjes direct bij de moeder weggehaald. Dit was onderdeel van een uitzending van TROS Radar naar aanleiding van een rapport van Eyes on Animals over de Nederlandse melkveehouderij. De uitzending leidde tot veel ophef onder boeren.

Eyes on Animals

Eyes on Animals heeft een rapport uitgebracht over het leven van melkkoeien in de gangbare houderij. Volgens het rapport worden er anderhalf miljoen kalveren per jaar geboren in Nederland, waarvan bijna één miljoen naar de slacht gaan. Zo'n 750 duizend daarvan zijn stiertjes maar ook 250.000 vrouwelijke kalfjes eindigen binnen een jaar in de slachterij. Deze kalfjes worden volgens Eyes on Animals gezien als restproduct. Daarnaast wordt beschreven hoe het eraan toegaat op de veemarkten waar slachtkoeien worden verhandeld, op de lange-afstandtransporten van jonge kalveren, en in het slachthuis. Tot slot wordt aandacht besteed aan boeren die op een alternatieve manier werken en die volgens Eyes for Animals het goede voorbeeld geven.

'Overbodige' kalfjes

In de uitzending van TROS Radar van afgelopen maandag  - naar aanleiding van het rapport van Eyes on Animals - wordt veel aandacht besteed aan pasgeboren kalfjes die op de meeste bedrijven direct bij de moeder werden weggehaald. Dit gebeurt om besmetting en overdracht van ziektes te voorkomen. Ook is er een economische reden, namelijk dat alles wat het kalf drinkt niet verkocht kan worden. Ondernemers- en werkgeversorganisatie LTO en veel melkveehouders hebben verontwaardigd gereageerd op de beelden, die suggereren dat het scheiden van koe en kalf op onbarmhartige wijze gebeurt. Bovendien is men het oneens met de uitspraak van Eyes on Animals dat de sector geboren kalveren ziet als ‘restproduct’ van de melkveehouderij.

Kalf bij de koe

Nederland telt zo'n 30 melkveebedrijven die kalfjes gedurende weken tot maanden bij hun moeder laten drinken. Onderzoek naar economische haalbaarheid geeft aan dat de mogelijkheden er zijn, maar dat mogelijke investeringen samenhangen met de stal die men heeft staan. Ook zijn er geen aanwijzingen dat er vaker ziektes voorkomen als koe en kalf langer samen worden gehouden. LTO bestuurder Toon van Hoof stelt dat het langer bijeen houden van koe en kalf nog niet het inzicht heeft gegeven dat dat beter is voor het welzijn en de gezondheid van de kalfjes. Hij stelt dat dit nog niet de oplossing is: "Daar hebben we meer tijd voor nodig en meer inzicht". Op de twee bedrijven die te zien zijn in de uitzending is men in het kader van dierenwelzijn echter zeer positief over het bijeen houden van kalf en koe.


(Bron foto: TROS Radar)