Nieuws

Pauline Krikke nieuwe voorzitter Raad voor Dierenaangelegenheden

Pauline Krikke is de nieuwe voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). Ze volgt de begin dit jaar overleden Frauke Ohl op.

De benoeming geldt voor vier jaar. De bestuurlijke ervaring speelde een belangrijke rol bij de benoeming van de nieuwe RDA-voorzitter. In het verleden was Pauline Krikke (55) onder meer burgemeester van Arnhem (2001 tot 2013) en wethouder van Amsterdam (1996-2001). In 2015 werd ze lid van de Eerste Kamer namens de VVD. Ook is Krikke momenteel actief als consultant en toezichthouder voor de overheid en het bedrijfsleven. Deze functies zal zij combineren met het voorzitterschap van de RDA.

De Raad voor Dierenaangelegenheden is een onafhankelijk overlegorgaan van maximaal vijftig deskundigen. De raad geeft het kabinet – gevraagd en ongevraagd – aanbevelingen op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en ethische vraagstukken. De afgelopen tijd heeft de RDA zich onder meer gebogen over regulering van het aantal zwerfkatten en vermindering van het antibioticagebruik in de veehouderij. Momenteel werkt de RDA op verzoek van staatssecretaris Van Dam aan zienswijzen over paardenmarkten en het houden van potentieel gevaarlijke honden.

(Bron foto: Rene Verleg)