Nieuws

Perspectief voor kippen in de boomgaard

Het laten scharrelen van kippen in een boomgaard biedt veel voordelen. De kippen vertonen een meer natuurlijk gedrag, terwijl voerconversieratio en eiproductie vergelijkbaar is met andere biologische bedrijven, zo blijkt uit een studentenonderzoek.

Dat je kippen in boomgaarden kunt houden is al langer bekend. Groen Kennisnet berichtte hier ook eerder over. De Wageningse masterstudent Jelmer Zandbergen wilde meer weten over het houden van kippen in boomgaarden en voerde een onderzoek uit in de Fruittuin van West in Amsterdam. In 2016 rondde hij zijn scriptie af en schreef het artikel 'De voordelen van integreren' dat in april in Ekoland verscheen. In dat artikel laat hij zien waar de kansen liggen van kippen in een boomgaard.

Natuurlijk gedrag

Uit het onderzoek van Zandbergen blijkt dat kippen in een boomgaard vrij natuurlijk gedrag gaan vertonen. De kippen besteden bijna 50% van de tijd aan foerageren: ze lopen en scharrelen rond. Daarnaast besteden ze zo'n 30% van de tijd aan zandbaden en veren poetsen. Daarnaast nemen de kippen soms een middagdutje - iets wat je in bijna geen enkel ander kippenhouderijsysteem ziet - aldus Zandbergen. Dat gedrag lijkt sterk op het gedrag van het binvankahoen, de voorouder van de kip.

Conversieratio

De kippen in deze fruittuin krijgen een minder eiwitrijk voedsel dan kippen in andere houderijsystemen. Het voer dat ze krijgen bestaat voor 50% uit legkorrels en 50% uit spelt. Verder scharrelen ze veel eiwitten bij elkaar uit de boomgaard. Zandbergen berekende dat de voerconversieratio, de hoeveel grammen voer die je per gram ei nodig hebt, op 2,3 ligt. Dat is vergelijkbaar met andere biologische kippenbedrijven. Het legpercentage was met 84% maar een procentpunt lager dan het gemiddelde  van andere biologische bedrijven en de eieren waren gemiddeld 64 gram.

Dubbeldoelkippen

Op het bedrijf worden leghennen van hybride kippen gebruikt omdat die winstgevender zijn dan dubbeldoelkippen. Maar Zandbergen vindt dat je vanuit ethisch oogpunt beter voor dubbeldoelkippen kunt kiezen omdat bij hybride kippen de eendagshaantjes worden vernietigd. Hij heeft daarom een berekening uitgevoerd en concludeert dat dubbeldoelkippen op papier ook winstgevend kunen zijn.

Tot slot heeft hij gekeken naar de mogelijkheid om moederkloeken te gebruiken voor het opfokken van de kuikens. Hij concludeert dat kuikens die opgroeien door een kloek in de boomgaard een natuurlijke gedragspatroon hebben dan kuikens die in de stal opgroeien.

(Bron foto: Pixabay)