Menu
Nieuws

Plan van aanpak beperken hittestress bij dieren in de veehouderij in voorbereiding

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Hittestress, Boerderijdieren, Gezelschapsdeiren, Veehouderij
  • Interessant voor
    Melkveehouder, Varkenshouder, Pluimveehouder, Melkgeitenhouder, Schapenhouder, Hippisch ondernemer, Dierverzorger
Bekijk de bronnen
Klimaatscenario’s voorspellen dat de temperatuur verder stijgt en dat Nederland steeds meer te maken krijgt met hete zomers. Dit heeft niet alleen gevolgen voor mensen, maar ook voor dieren. Houders van dieren, maatschappelijke organisaties, de overheid en politiek ervaren dit en vragen hier steeds vaker aandacht voor.

false

Publicaties

(4)

Links

(6)
Hittestress Check & Advies Schouten neemt initiatief tot gesprek met gemeenten over schuilstallen, nieuwsbericht Levende Have, juli 2021 Hittestress bij varkens voorkomen met hitteprotocollen, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, juli 2020 Tips om hittestress bij dieren te voorkomen, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, juni 2019 Dierenbeschermers op de bres tegen hittestress tijdens veetransport, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, maart 2019 Hittestress bij koeien vaker dan gedacht, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, september 2018