Nieuws

Plan voor borgen onderwijsinnovatie gezelschapsdieren

Onder docenten gezelschapsdieren in de groene onderwijskolom bestaat de behoefte aan een platform voor contacten, uitwisselen van kennis en ontwikkelen van materialen. Een voorstel voor een dergelijk platform wordt ingebracht in het eerstvolgende Groene Tafel overleg.

Netwerk gezelschapsdieren

De gangbare subsidiestromen voor kennisuitwisseling, onderwijsinnovatie en lesstofontwikkeling binnen het Groen Onderwijs zijn afgebouwd als gevolg van een terugtredende overheid. De kenniscirculatie op het gebied van gezelschapsdieren dreigt nu tussen wal en het schip te vallen. Om dit te voorkomen is het afgelopen schooljaar het Netwerk Gezelschapsdieren actief geweest in het kader van het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP) Dier. Rob Merkelijn, docent Dier&Management bij Groenhorst Barneveld, was trekker van dit netwerk. Het netwerk had als doel tot een organisatie en kennisinfrastructuur rondom gezelschapsdieren te komen die voldoende stevig is voor continuïteit. Door het organiseren van 2 studiedagen en overleg met verschillende onderwijsinstellingen en partijen als Dibevo, LICG, Raad van Beheer, is gewerkt aan het bij elkaar brengen van docenten en overige betrokken partijen.

Samenwerking bestendigen

Stimuleren en duurzaam verankeren van kenniscirculatie en onderwijsinnovatie binnen de onderwijsinstellingen betekent dat samenwerking binnen de onderwijskolom vmbo-mbo-hbo-wo van belang is, maar vooral ook de samenwerking met bedrijfsleven en onderzoek. Afgelopen maanden heeft een kernteam van docenten betrokken bij het Netwerk Gezelschapsdieren een beleidsplan geschreven met een concreet voorstel voor continuering van de samenwerking in de vorm van het platform Docenten Gezelschapsdieren in de Groene Onderwijskolom (DGGO). Dit voorstel wordt ingebracht in het eerstvolgende overleg van de Groene Tafel (directies onderwijsinstellingen in de groene onderwijskolom), waarschijnlijk in september.

Rob Merkelijn gaat in augustus met pensioen en draagt – afhankelijk van de uitkomst van het Groene Tafel-overleg - de trekkersrol over aan Marko Ruis (Van Hall Larenstein, Wageningen UR).

(Bron foto: Maine Coon_Wikimedia-Sage Ross)