Nieuws

Platform hele snavels gestart

Eind april is het 'Platform hele snavels' opgericht. Het platfom wisselt kennis uit over het houden van (opfok)hennen zonder snavelbehandeling.

Overlegplatform

De gehele pluimveehouderij gaat binnen enkele jaren over op het houden van kippen met hele snavels omdat dit wettelijk verplicht wordt. Bij de oprichting van het platform waren ruim 30 mensen aanwezig die allemaal deelnemen. De leden van het platform zijn werkzaam bij dierenartspraktijken, voerfirma's, broederijen, fokkerijen, premixleveranciers, stalinrichters en eierhandelaren. Ook hebben zeven pluimveehouders zich aangemeld.

Drie specialisatiegroepen

Tijdens de eerste bijeenkomst is onder meer gesproken over de opzet van het platform. Er is besloten een drietal specialisatiegroepen op te zetten, namelijk:

Iedere specialisatiegroep gaat een aantal aandachtsgebieden uitwerken in de aankomende weken. Eind juni is de volgende gezamenlijke bijeenkomst van het platform waarbij de groepen hun kennis delen. De initiatiefnemers van het overlegplatform willen de kennis die ze binnen het platform opdoen sectorbreed delen. De wijze waarop en wanneer de kennis naar buiten wordt gebracht is nog niet bekend.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research )