Nieuws

Pleidooi voor plaatsing dierenhulpverleners en dierenartsen op lijst cruciale beroepen

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Dierenartsen, Covid-19
  • Interessant voor
    Dierverzorger
Bekijk de bronnen
Dierenhulpverlening is vooralsnog door de overheid niet benoemd tot cruciaal beroep: beroepsgroep die in de omstandigheden van coronavirus COVID-19 vraagt om continue bezetting. Dierenartsen voor gezelschapsdieren, medewerkers bij dierenopvangcentra en dierenambulancemedewerkers kunnen geen aanspraak maken op kinderopvang, terwijl het wel belangrijk is dat de zorg voor dieren door blijft gaan.

Cruciale beroepsgroepen COVID-19

Specifiek voor coronavirus COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken kunnen gebruik maken van noodopvang voor kinderen, zodat zij kunnen blijven werken. Voorbeelden van sectoren waar het om gaat zijn de zorg, onderwijs, openbaar vervoer, voedselketen, vervoer van brandstof, transport van afval, kinderopvang, noodzakelijke overheidsprocessen, e.d.

Dierenartsen (niet gerelateerd aan voedselketen) en dierenhulpverleners ontbreken vooralsnog op de cruciale beroepenlijst. Bijbehorende organisaties lopen hierdoor op dit moment aan tegen een tekort aan werknemers en vrijwilligers. De dierenzorg kan zelfs volledig stil komen te vallen als Nederland eventueel in een complete lockdown gaat. Dierenambulances mogen dan niet meer uitrijden, waardoor gewonde en overleden dieren niet meer van straat gehaald kunnen worden. Het heeft grote gevolgen voor de zieke en gewonde dieren én geeft extra veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de mens. Ook kan het grote gevolgen hebben voor de dierenopvangcentra waar de dieren ook de nodige verzorging en zorg moeten kunnen blijven krijgen. De meeste diereopvangcentra zijn momenteel al niet meer vrij toegankelijk, en alleen op afspraak te bereiken.

Noodklok

Verschillende organisaties, zoals DierenLot en Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) luiden de noodklok voor dierenhulpverlening. De PvdD heeft na contact met de NFDO ook al Kamervragen gesteld en pleit voor plaatsing van dierenartsen en dierverzorgers op de lijst van cruciale beroepen.

Dierhouders en coronavirus

Voor houders van dieren is de situatie verwarrend. Er zijn echter geen aanwijzingen dat gezelschapsdieren en landbouwdieren geïnfecteerd kunnen worden met het coronavirus, of dat ze een infectiebron vormen voor mensen. Wel geldt ook voor de omgang met dieren dat de gebruikelijke hygiëneregels in acht moeten worden genomen. Mensen met een hond kunnen nog steeds gerust buiten wandelen en honden mogen tijdens het uitlaten in contact komen met andere honden. Katten die normaal buiten komen, hoeven niet binnen te worden gehouden.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(7)
Dierenarts gaat gewoon de boer op, Nieuwsbericht Nieuwe Oogst 8 april 2020 Boer en dierenarts nog steeds niet officieel op lijst vitale beroepen, artikel Veldpost 6 april 2020 DierenLot en NFDO luiden de noodklok voor dierenhulpverlening, nieuws Dierenlot, maart 2020 Vragen over noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen, Rijksoverheid Maatregelen als gevolg van Coronavirus, nieuws Dierenbescherming, maart 2020 Plaats dierenartsen en dierverzorgers op lijst met vitale beroepen, nieuws Partij voor de Dieren, maart 2020