Menu
Nieuws

Pluimveehouderij zonder ingrepen: monitoring en maatregelen

Wat zijn de gevolgen van een pluimveehouderij zonder ingrepen? En welke maatregelen kunnen pluimveehouders treffen? Wageningen UR Livestock Research werkt aan een monitoringsprotocol en heeft preventieve maatregelen samengevat in een waaier.

false

false

false

false

Links

(7)