Nieuws

Pluimveesector maakt plan van aanpak vogelgriep

Hoewel de dreiging van vogelgriep is afgenomen en de landelijke ophokplicht is ingetrokken, is het voor de pluimveesector belangrijk om waakzaam te blijven. De sector is daarom samen met het ministerie van LNV en de Dierenbescherming een overleg gestart om tot een gedragen plan van aanpak te komen om de risico's op uitbraken van vogelgriep te verkleinen.

Landelijke vogelgriepmaatregelen

De afgelopen weken is het op het gebied van vogelgriep relatief rustig gebleven. De laatste besmetting op een pluimveebedrijf in Nederland werd geconstateerd op 13 maart 2018 (Kamperveen), de laatste besmette wilde vogel werd op 28 februari 2018 gevonden. Slowakije meldde besmette wilde vogels op 23 maart, Denemarken meldde besmette wilde vogels rond Pasen en Bulgarije meldde een besmet eendenbedrijf op 4 april van dit jaar. Dit is een sterke afname van het aantal besmettingen. De deskundigengroep dierziekten concludeerde op 11 april jl. ook dat het risico op insleep voor bedrijven via wilde vogels verlaagd is. Hier dragen de hogere temperatuur en het wegtrekken van vogels aan bij. Op basis hiervan heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vorige week de landelijke afscherm- en ophokplicht voor heel Nederland ingetrokken. Vanaf vrijdag 30 maart 2018 was de afscherm- en ophokplicht al in 6 van de 20 regio’s in Nederland ingetrokken door de minister. De specifieke hygiënevoorschriften om stal en erf te mogen betreden blijven wel gelden. Dit betekent dat een hygiëneprotocol gehanteerd moet worden bij bezoek aan de gehele inrichting, inclusief erf en vogelverblijfplaats.

Strategische aanpak vogelgriep

Omdat hoogpathogene vogelgriep (HPAI) een structurele dreiging is voor de Nederlandse pluimveesector, gaan Avined, het Ministerie van LNV en de Dierenbescherming een plan van aanpak maken om concrete acties, zowel voor de korte als de lange termijn, te beschrijven. De beoogde acties zijn gericht op het verkleinen van de risico’s op uitbraken van hoogpathogene vogelgriep en de nadelige gevolgen hiervan, waaronder het risico op het ontstaan van zoönotische vogelgriep. De economische gevolgen maken een wezenlijk onderdeel uit van dit plan. De aanpak gaat alleen over hoogpathogene vogelgriep, beperkt zich tot bedrijfsmatig gehouden pluimvee en staat onder leiding van extern voorzitter Jan Workamp.

Tot en met juni worden vrijwel wekelijks workshops gehouden waar verschillende externe deskundigen een analyse maken van de problematiek en aangeven waar zij mogelijkheden voor aanpassingen of verbeteringen zien. De eindrapportage is voorzien in september 2018.

(Bron foto: Vogelgriep 2017-2018 Google Maps)