Nieuws

Positieflijst houdt de gemoederen bezig

Dagblad De Telegraaf kwam met het bericht dat honden volgens de systematiek van de positieflijst niet meer gehouden mogen worden. In een reactie stellen de onderzoekers betrokken bij het opstellen van criteria voor de positieflijst dat hier geen sprake van is.

Ophef over positieflijst

Dagblad De Telegraaf pakte afgelopen vrijdag groots uit met een bericht over een mogelijk verbod om honden te houden. Volgens het bericht hebben onderzoekers van de Wageningen UR (WUR) vastgesteld dat honden met het oog op natuurlijk gedrag en dierenwelzijn meer ruimte nodig hebben dan de gemiddelde woning en tuin biedt. Het onderzoek vindt plaats in het kader van het opstellen van een zogenaamde positieflijst. Een dergelijke lijst bevat soorten dieren die gehouden mogen worden en volgt uit de invulling van artikel 33 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Ook de in 2013 ingaande Wet Dieren bevat een vergelijkbare bepaling.

In een reactie op het artikel stelt WUR dat hiervan geen sprake is. Hondenbezitters hoeven niets te vrezen. Het onderzoek behelst slechts het opstellen van een advies voor de samenstelling van een positieflijst volgens een in twee rapporten beschreven methode (zie ook eerder DWW-bericht). Er zijn nog geen resultaten van het totale onderzoek bekend, aldus de WUR.

Dibevo trekt ook van leer

De brancheorganisatie voor onder meer de dierenspeciaalzaken, Dibevo, komt ook met pittige kritiek op de gang van zaken rondom het opstellen van de positieflijst. Een recent persbericht start met de bewering dat de uitkomst van het WUR onderzoek is dat mensen die wonen in een huis dat kleiner is dan 150 m2 en met een tuin van minder dan 180 m2, geen huisdieren mogen hebben. Verderop in het persbericht wordt gesteld dat een van de uitgangspunten van het WUR-onderzoek, rekening houden met de natuurlijke behoeften van de dieren, het houden van huisdieren onmogelijk maakt. Ook stelt het persbericht dat er al lang een positieflijst klaar ligt, in 2006 opgesteld door de Raad voor Dierenaangelegenheden. Volgens de Dibevo vonden de dierenwelzijnspartijen (waarschijnlijk bedoelt de Dibevo hier dierenbeschermingsorganisaties. red.) de lijst toch nog te lang: er was niet getoetst op de natuurlijke behoeften van het dier. Eerder liet de voorzitter van de brancheorganisatie, Joost de Jongh, in een uitzending van het NOS journaal zijn ongenoegen over de gang van zaken blijken.

PVH ook negatief over positieflijst

De belangenorganisatie van de georganiseerde huisdierbezitters, het Platform Verantwoord Huisdierbezit (PVH), voert al enige tijd campagne tegen het onderzoek naar de invulling van de positieflijst. Het standpunt van het PVH hierover werd in een eerder artikel al belicht. Heel recent is vanuit het bestuur van de PVH nog een pittig stuk gekomen waarin wordt geageerd tegen de in hun ogen ‘Disney benadering’ van de Wageningse onderzoekers.

Geen van de organisaties die kritiek hebben op de totstandkoming van de positieflijst komt overigens zelf met een plan hoe te komen tot een verantwoorde invulling. Zowel het PVH als de Dibevo praten al bijna twintig jaar mee over deze problematiek.


(Bron foto: Rijksoverheid)